Zdravotní péče je a vždy byla do určité míry personalizovaná. Základní princip personalizace, tj. dobrá znalost pacienta, jeho onemocnění a navazující volba co nejlepšího léčebného postupu, byl platný v minulosti a stejně tak platí dnes.

Nejen díky novým diagnostickým metodám a léčebným postupům, stále větší digitalizaci medicíny a díky novým typům klinických studií, jsme v současné době svědky prudkého rozvoje personalizace zdravotní péče. Exponenciálně rostoucí množství dat, která o pacientovi a jeho onemocnění máme, nám pomáhá dosahovat co nejlepších benefitů z léčby. Současně klade nemalé nároky na sběr, správnou analýzu a implementaci výsledků analýzy těchto dat do rozhodování v rámci klinické praxe.

Pojďte s námi objevit, co nám personalizovaná zdravotní péče nabízí dnes, jaké nároky na nás klade, a hlavně co nám a našim pacientům může přinést v blízké budoucnosti.

Sledujte s námi seriál o personalizované medicíně, jehož první část na téma „Co nám řeknou geny?“ naleznete již nyní v archivu.


© Healthcare Consulting, s. r. o. 2021