Zdravotní péče je a vždy byla do určité míry personalizovaná. Základní princip personalizace, tj. dobrá znalost pacienta, jeho onemocnění a navazující volba co nejlepšího léčebného postupu, byl platný v minulosti a stejně tak platí dnes.

Nejen díky novým diagnostickým metodám a léčebným postupům, stále větší digitalizaci medicíny a díky novým typům klinických studií, jsme v současné době svědky prudkého rozvoje personalizace zdravotní péče. Exponenciálně rostoucí množství dat, která o pacientovi a jeho onemocnění máme, nám pomáhá dosahovat co nejlepších benefitů z léčby. Současně klade nemalé nároky na sběr, správnou analýzu a implementaci výsledků analýzy těchto dat do rozhodování v rámci klinické praxe.

Pojďte s námi objevit, co nám personalizovaná zdravotní péče nabízí dnes, jaké nároky na nás klade, a hlavně co nám a našim pacientům může přinést v blízké budoucnosti.

V archivu naleznte tyto díly seriálu o personalizované medicíně:

1. díl „Co nám řeknou geny?“

2. díl „Co nám řekne MTB (Molecular Tumor Board)?“

3. díl „Praktické ukázky fungování molekulárního tumor boardu (MTB) na příkladech pacientských kazuistik“

Pro opakované zaslání přihlašovacích údajů klikněte prosím ZDE.
Pokud zatím nemáte přístupové údaje, registrujte se prosím ZDE.


© Healthcare Consulting, s. r. o., Mezilehlá 326/1, Praha 9, IČ 24215139  2021